Category: Hỏi Đáp

Đớp thính có nghĩa là gì?

Đớp thính có nghĩa là gì?: Đớp thính có nghĩa là gì? Ngôn ngữ tiếng Việt rất đa dạng và phong phú, người nước ngoài khi học tiếng Việt vẫn truyền miệng câu nói: “phong ba bão táp...