Category: Nghệ thuật Giải trí

Lời bài hát ru con

Lời bài hát ru con: Lời bài hát ru con Bài hát “Ru con” thuộc thể loại dân ca và được các bà mẹ hát ru cho bé dễ ngủ. Vì lời ru ngủ của mẹ rất quan trọng đối với...