Category: Bệnh hay gặp

Bệnh zona thần kinh ở mắt

Bệnh zona thần kinh ở mắt: Bệnh zona thần kinh ở mắt Bệnh zona thần kinh là một loại bệnh do virus herpes zoster cùng loại với virus gây bệnh thủy đậu gây ra thường xuất hiện ở nhiều vị...

Bệnh gút ban đỏ

Bệnh gút ban đỏ: Bệnh gút ban đỏ Ngay nay, xã hội càng phát triển với cuộc sống ấm no đầy đủ, thì con người phải bận rộn nhiều hơn và không có thời gian để tự...