Category: Trị bệnh cây

Sâu, bệnh hại trên cây mít

Có rất nhiều loài gây sâu,bệnh hại trên cây mít, chúng chích hút nhựa lá non, đọt non, trái làm lá quăn queo, cây chậm lớn, trái dị hình và kèm theo là nấm đốm bồ hóng tấn công làm giảm khả năng quang hợp của cây và sẽ cho trái không đẹp.Nhận diện sâu, bệnh hại trên...