Mang tiếng có đôi mà chỉ có 1 một mình là cái gì

Lúc: 12:27:20 19/06/2018 | Sức khỏe | Tag:

Câu hỏi trước : Cây gì ở dưới đất mọc lên mà cái tên ở trên đỉnh? Cây gì không cành không vỏ?

Trả Lời : Cây cột điện

Trả Lời

Tag: