Những hình ảnh giản dị của Bác- Người lãnh tụ vĩ đại Việt Nam

Lúc: 02:37:56 07/05/2018 | Ảnh Đẹp | Tag:

Những hình ảnh giản dị của Bác- Người lãnh tụ vĩ đại Việt Nam:

Những hình ảnh giản dị của Bác- Người lãnh tụ vĩ đại Việt Nam

Chân dung của người Cha vĩ đại mang tên Hồ Chí Minh đã quá quen thuộc, dưỡng như đã khắc trọn trong tim trong tâm trí của các đồng bào dân tộc Việt Nam, cùng nhìn ngắm một số hình ảnh hết sức giản dị và gần gũi của Người.

Các hình ảnh giản dị đời thường của Bác Hồ

-hình số-1-hình số-1

Bác đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc năm 1950

-hình số-2-hình số-2Bác theo dõi một học sinh đánh vần tại phố Hàng than – Hà Nội 1958

-hình số-3-hình số-3Bác thăm xưởng công binh tại một căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống Pháp.

-hình số-4-hình số-4Bác làm việc trong hang đá ở Việt Bắc 1951

-hình số-5-hình số-5Người đến thăm lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1966

-hình số-6-hình số-6Người dạy nhân dân tăng gia sản xuất

-hình số-7-hình số-7Bác chia kẹo cho các trẻ em con của công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp

-hình số-8-hình số-8

Bác Hồ nói chuyện và chụp hình lưu niệm với các thiếu nhi tại tỉnh Thanh Hóa

-hình số-9-hình số-9

Người đánh máy để đưa ra các văn bản quyết định đến vận mệnh của toàn dân tộc

-hình số-10-hình số-10Người đọc báo vào những lúc nghĩ trưa

-hình số-11-hình số-11Bác tham gia tát nước chống hạn ở tĩnh Hà Tây

-hình số-12-hình số-12

Bác tặng hoa cho dân quân gái

-hình số-13-hình số-13Người luôn sống mãi với Dân tộc Việt Nam

Người luôn dành tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt cho các em thiếu nhi, các cụ già, những người tàn tật . Ở Bác là một suối nguồn tình cảm không bao giờ vơi cạn. Bác Hồ một tư tưởng lớn trong một con người thật giản dị, chúng ta cần sống và làm theo những gì Người đã để lại.

Những hình ảnh giản dị của Bác- Người lãnh tụ vĩ đại Việt Nam

Tag: