Thời lượng pin của iPhone 6 plus

Nếu trước kia Thời lượng pin của iPhone luôn có một giới hạn, bây giờ iPhone 6 Plus sẽ chúng ta sử dụng pin trong thời gian khá lâu hơn trước. Thế hệ mới của iPhone của Apple...