Phím tắt điều hướng nhanh khi lướt web

Lúc: 08:54:51 05/06/2018 | Thủ thuật máy tính | Tag:

Phím tắt là những tổ hợp phím giúp xử lý nhanh hơn thay vì dùng chuột xử lý, phím tắt sẽ giúp thao tác nhanh chóng, tiện lợi. Khi lướt web bạn cần những thao tác nhanh chóng để tiết kiệm thời gian hãy cùng tìm hiểu một số phím tắt trên Windows hỗ trợ bạn nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.

-hình số-1-hình số-1

Phím tắt điều hướng khi lướt web

Thay vì thông thường bạn sử dụng chuột để xử lý thao tác, hãy sử dụng phím tắt bạn sẽ tiết kiệm gấp đôi thời gian mà hiệu quả vẫn cao, các phím tắt này sử dụng trên Chrome, Opera, Firefox…

Phím Tắt Với Tab

– Ctrl + 1 – 8: Chuyển nhanh qua các tab theo thứ tự từ 1 đến 8 (trái sang phải)

– Ctrl + 9: Chuyển qua tab cuối cùng.

– Ctrl + Tab: Chuyển nhanh qua tab kế tiếp (tab ở bên phải tab hiện hành).

– Ctrl + Shift + Tab: Chuyển nhanh qua tab trước đó (tab ở bên trái tab hiện hành).

– Ctrl + W, Ctrl + F4: đóng tab đang mở.

– Ctrl + Shift + T: mở lại tab đã vừa đóng.

– Ctrl + T: mở một tab mới.

– Ctrl + N: Mở một cửa sổ trình duyệt mới.

– Alt + F4: Đóng cửa sổ trình duyệt hiện tại.

– Ctrl + Chuột trái, nút chuột giữa: mở liên kết trong một tab mới.

– Shift + Chuột trái: mở liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Phím Tắt Điều Khiển

– Alt + Mũi tên bên trái, Backspace: quay trở lại web trước đó.

– Alt + Mũi tên bên phải, Shift + Backspace: đi tới trang web trước đó.

– Ctrl + F5: tải lại toàn bộ trang

– Escape (ESC): Dừng việc tải trang web.

– Alt + Home: Mở trang chủ.

Phím Tắt Zoom

– Ctrl dấu +, Ctrl + thanh cuộn nút chuột giữa lên: phóng to.

– Ctrl và dấu -, Ctrl + thanh cuộn nút chuột giữa xuống: thu nhỏ.

– Ctrl + 0: Trở về chế độ zoom mặc định.

– F11: mở toàn màn hình, nhấn thêm 1 lần nữa để quay về.

Phím Tắt Kéo Trang Web

– Space , Page Down: Kéo xuống một khung màn hình.

– Shift + Space, Page Up: Kéo lên một khung màn hình.

– Home: di chuyển về đầu trang.

– End: di chuyển đến cuối trang.

– Bấm chuột giữa và di chuyển chuột: Kéo trang web lên xuống, trái phải tùy theo hướng di chuyển chuột.

Thanh Địa Chỉ

– Ctrl + L,  Alt + D, F6: bôi đen thanh địa chỉ để nhập địa chỉ mới.

– Ctrl + Enter: thêm tiền tố www. và hậu tố .com vào địa chỉ vừa nhập.

– Alt + Enter: mở địa chỉ trang web vừa nhập trong một tab mới.

Phím Tắt Tìm Kiếm

– Ctrl + K, Ctrl + E: đưa con trỏ ô tìm kiếm của trình duyệt.

– Alt + Enter: Hiển thị kết quả tìm kiếm trong ô tìm kiếm của trình duyệt trong một tab mới.

– Ctrl + F, F3: Mở hộp tìm kiếm trong trang web.

– Ctrl + G, F3: Chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo từ bước tìm kiếm ở trên.

– Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Trở lại kết quả tìm kiếm trước đó.

Phím Tắt Khác

– Ctrl + H: Mở lịch sử web.

– Ctrl + J: Mở lịch sử dowload.

– Ctrl + D: Đánh dấu nhanh (bookmark) trang web hiện tại.

– Ctrl + Shift + Del: mở cửa sổ xóa lịch sử tìm kiếm Clear Browsing History.

Vừa rồi là một số phím tắt web thông dụng cho bạn khi lướt web, mọi thao tác đều nhanh chóng tiện dụng nếu sử dụng các tổ hợp phím. Bạn sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và hiệu quả công việc vẫn đảm bảo.

Tag: