Thư xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

Lúc: 08:54:23 16/07/2018 | Mẫu đơn | Tag:

Bạn vừa tốt nghiệp ngành y và trong quá trình chờ xin việc bạn mong muốn xin vào các bệnh viện học việc nhằm làm quen với thực tiễn. Như vậy bạn cần viết thư xin học việc tự nguyện tại bệnh viện. Mời bạn tham khảo thư xin học việc tự nguyện tại bệnh viện mà chúng tôi chia sẻ sau đây nhé!

Nội dung chính thư xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC VIỆC TỰ NGUYỆN

Kính gửi: – Ban giám đốc bệnh viện …………………………………….

– Phòng Hành chính quản trị

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………..
Giới tính: …………………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….
Đã tốt nghiệp trường: ……………………………………… Năm tốt nghiệp: ……………………………….
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ: ………………………………………….. Email: ……………………………………………..
Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban giám đốc xem xét duyệt cho tôi được học việc tại bệnh viện. Tôi mong muốn được học việc để nâng cao kiến thức thực hành thực tế của bản thân và cọ sát với môi trường làm việc tại bệnh viện.
Nếu được tiếp nhận học việc tại bệnh viện ……………………………………., tôi xin cam kết:
Tự túc hoàn toàn về các khoản kinh phí cho việc học tập, ăn, nghỉ và phương tiện đi lại… trong thời gian học việc tại bệnh viện.
Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!                          ………., ngày………tháng………năm 20……
                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải thư xin học việc tự nguyện tại bệnh viện Tại đây

Với mẫu thư xin học việc tự nguyện mà chúng tôi vừa chia sẻ, hi vọng rằng bạn sẽ nhanh chóng được nhận vào học việc để nâng cao tay nghề của mình. Chúc bạn thành công!

Tag: